Γ22: Επαγγελματικά τιμολόγια

October 13, 2022 0 Comments

Περισσότερα άρθρα

• Τι είναι το Γ22;

Tα Γ22 τιμολόγια αφορούν επαγγελματικές παροχές χαμηλής τάσης για χρήση σε κτήρια γραφείων, μεγάλα καταστήματα, μεσαίες βιομηχανίες κ.λπ.

Χορηγείται σε μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA.

• Πως γίνεται η τιμολόγηση των Γ22 απ’ τον πάροχο;

Από την 01/08/2022 οι περισσότεροι πάροχοι κατήργησαν τα σταθερά προγράμματα Γ22 και τα μετέτρεψαν σε κυμαινόμενα, όπου η τιμή κάθε μήνα καθορίζεται την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα και αναγράφεται στο website του εκάστοτε παρόχου. H Τελική τιμή χρέωσης ενέργειας είναι η αρχική χρέωση προμήθειας της κάθε εταιρείας ενέργειας, μείον την Κρατική Επιδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Τα νέα τιμολόγια που προβλέπονται από 1η Αυγούστου δεν είναι σταθερά, καθώς η χρέωση προμήθειας μεταβάλλεται κάθε μήνα.

Ουσιαστικά εξαιτίας του ότι οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν την τελική τιμή της κιλοβατώρας π.χ. για τον μήνα Οκτωβριο, την 20η μέρα του Σεπτεμβρίου και δεν έχουν ακόμη εικόνα της τιμής εκκαθάρισης της αγοράς του μήνα Οκτωβρίου, όπως είναι φυσικό, παρατηρούνται κάποιες αυξημένες χρεώσεις. Αυτό που συμβαίνει ,δηλαδή, είναι ότι ο πάροχος μπαίνει στη διαδικασία να μαντέψει την τιμή εκκαθάρισης της αγοράς και σε αυτήν προσθέτει το περιθώριο κέρδους.

Κάθε μήνα όμως, η τιμή της κιλοβατώρας εμφανίζεται προσαυξημένη για λόγους αποφυγής ζημίωσης του εκάστοτε παρόχου και λειτουργεί σαν μαξιλαράκι έτσι ώστε να μην κινδυνεύει ο πάροχος από το να δώσει χαμηλότερη τιμή εκκαθάρισης αγοράς από αυτή που θα διαμορφωθεί τον επόμενο μήνα.

• Υπάρχει άλλος τρόπος τιμολόγησης; Μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την έξτρα χρέωση;

Αν και οι περισσότεροι πάροχοι λειτουργούν με τον παραπάνω τρόπο υπάρχει ένα πρόγραμμα που μάλιστα δεν είναι γνωστό στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα αυτό ο πάροχος δε μπαίνει στη διαδικασία να μαντέψει τις τιμές του επόμενου μήνα αλλά περιμένει να βγει η τιμή εκκαθάρισης αγοράς και προσθέτει σε αυτά ένα σταθερό και μικρό περιθώριο κέρδους για τον ίδιο της τάξεως των 0,009€/Κwh.

Ακολουθεί έναν ειδικό τρόπο τιμολόγησης ως εξής:

Τιμή Προμήθειας (€/MWh ) = Συνολικό Μηνιαίο Κόστος Χονδρικής Αγοράς (€/MWh ) + Περιθώριο Προμηθευτή (€/MWh )

Το Συνολικό Μηνιαίο Κόστος Χονδρικής Αγοράς, προκύπτει κάθε μήνα από τον σύνδεσμο https://www.admie.gr/…/enimer…/mesostathmiki-timi-agoras και

(στο πεδίο Σύνολο MWh), προσαυξημένο κατά τον ρυθμιζόμενο συντελεστή απωλειών του Δικτύου Διανομής, που από 1/7/2022 ανέρχεται σε 13,57% για τις παροχές χαμηλής τάσης στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Το περιθώριο του προμηθευτή είναι μόλις 9,00 €/MWh.

Η τελική τιμή που προκύπτει, έχει ακριβώς το κόστος της Χονδρικής Αγοράς με ένα κέρδος για την εταιρία μόλις 0,009€/kwh(λιγότερο από 1 λεπτό του ευρώ ανά kwh).

👉🏽 Αν εντάσσεστε σε τιμολόγιο Γ22 και θέλετε ενημέρωση για τον τρόπο τιμολόγησης του δικού σας προγράμματος ή επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το ειδικό πρόγραμμα Γ22 για την επιχείρηση σας, στείλτε μας ένα μήνυμα ή δηλώστε ενδιαφέρον στα σχόλια της δημοσίευσης.