Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου

May 10, 2023 0 Comments

Περισσότερα άρθρα

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΟΥ ;

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου – Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ);

Πρόκειται για μια Υπεύθυνη Δήλωση η οποία εκδίδεται αποκλειστικά από πιστοποιημένους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και υποβάλλεται στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η ύπαρξη γείωσης ή άλλες ηλεκτρολογικές βλάβες είναι πολύ επικίνδυνες και μπορούν να οδηγήσουν σε φωτιά λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος ή και σε θανατηφόρα ατυχήματα όπως ηλεκτροπληξίες!

Πότε είναι απαραίτητο;

Η ΥΔΕ είναι απαραίτητη όταν πρόκειται να γίνει επανασύνδεση ρεύματος, και σε αλλαγή χρήστη / ονόματος, εφόσον αυτή έχει λήξει. Τέλος, στην περίπτωση που έχει λήξει θα πρέπει εντός 6 μηνών να έχεις αποκτήσει το πιστοποιητικό, διαφορετικά ο ΔΕΔΔΗΕ θα δώσει εντολή για διακοπή του ρεύματος στο ακίνητο.

Σε περίπτωση που είσαι ενοικιαστής είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να διευθετήσει το θέμα και να εκδοθεί το πιστοποιητικό.

Μάθε εάν χρειάζεσαι ΥΔΕ και ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη σου!

Πόσο διαρκεί;

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 10 χρόνων σε οικιακούς χώρους και 7 σε επαγγελματικούς.

Στείλε μας τώρα μήνυμα και μάθε δωρεάν αν έχει λήξει το πιστοποιητικό σου!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *